”Dagisregeln straffar barn”

Oskar Maller håller inte med skolpolitikern Ann-Christin Svensson (M) när hon säger att det inte finns någon efterfrågan på mer barnomsorg i Tyresö. ”20-timmarsregeln är det stora samtalsämnet bland föräldrar”, säger han, här med Viktor, 1 år.
Oskar Maller håller inte med skolpolitikern Ann-Christin Svensson (M) när hon säger att det inte finns någon efterfrågan på mer barnomsorg i Tyresö. ”20-timmarsregeln är det stora samtalsämnet bland föräldrar”, säger han, här med Viktor, 1 år.
Ett uttalande från skolpolitikern Ann-Christin Svensson (M) om 20-timmarsregeln i förskolan har retat upp småbarnsföräldrar.

Lokaltidningen Mitt i besökte öppna förskolan i Tyresö centrum för att ta tempen på opinionen.

Flera kommuner i Stockholms län har generösare öppettider för barn till föräldralediga och arbetslösa än Tyresö som erbjuder 20 timmar. I Botkyrka till exempel får äldre syskon vara på förskolan 35 timmar i veckan, i Stockholms stad gäller 30 timmar.

I våras uppmärksammade Lokaltidningen Mitt i skillnaderna. Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Ann-Christin Svensson (M), sa då att det visserligen inte skulle kosta mer att införa 30 timmar i Tyresö, men att det inte fanns någon efterfrågan.

Uttalandet har retat upp flera småbarnsföräldrar som anser att Ann-Christin Svensson inte har någon koll.

– Alla jag känner vill ha mer barnomsorg än 20 timmar i veckan. Det är det stora samtalsämnet bland småbarnsföräldrar i Tyresö, säger Oskar Maller på besök på öppna förskolan i Tyresö centrum.

– Det handlar inte om att man inte vill ta hand om sitt barn, utan att barnet i så stor utsträckning som möjligt ska få ta del av förskolans pedagogiska verksamhet, säger han.

Mammorna Felicia Binette och Anna Lekander har båda märkt att deras äldre barn är ledsna över att inte få vara på förskolan lika mycket som kompisarna.

– Den här regeln straffar barnen som hamnar utanför i förskolegruppen. Och när alla andra är på förskolan finns det ju heller ingen att leka med hemma på gården, säger Anna Lekander.

Siffror som Lokaltidningen Mitt i begärt ut från Tyresö kommun visar att mellan 55 och 65 föräldrar varje år söker dispens från den så kallade 20-timmarsregeln. Ser man till att det förra året föddes 441 barn i kommunen innebär det att dispenser söks för ungefär vart sjunde barn.

Men Ann-Christin Svensson tycker inte att det är ett tecken på någon större efterfrågan.

– Jag tror att de som söker är ungefär de som har ett behov och de får ju också för det mesta fler timmar, säger hon.

Föräldern Felicia Binette är dock säker på att det bara är en liten del av dem som behöver mer förskola som söker dispens och hon tycker att systemet är godtyckligt.

– Det finns en massa barn som skulle behöva mer förskola, men föräldrarna orkar inte gå igenom det där. Om det inte kostar mer borde man låta föräldrarna avgöra vad som är bäst för barnet, säger hon.

Ann-Christin Svensson har dock inga planer på att ändra 20-timmarsregeln, i alla fall inte den närmaste tiden.

– Vi har resonerat igenom det här inom alliansen och vi tycker att 20 timmar är bra. Dels för att hålla nere storleken på de relativt stora barngrupperna, dels för att vi anser att 20 timmar är bäst för barnen.

Alla jag känner vill ha mer barnomsorg än 20 timmar i veckan.Oskar Maller

Fakta

Många söker dispens från regeln

Enligt lag måste förskolan erbjuda barn till föräldralediga eller arbetslösa minst 15 timmar förskola i veckan. I Tyresö utökades antalet timmar från 15 till 20 för fyra år sedan, 2008.

De som anser att de har behov av fler timmar kan söka dispens genom att visa att det finns ett behov.

Ett barns behov av språkutveckling eller social stimulans är giltiga skäl. Även föräldrarnas tillstånd eller familjesituation kan ge dispens. De flesta som söker får ja.Källa: Tyresö kommun