Dagliga verksamheten – en väg ut i arbetslivet

Camilla Liljegren jobbar i Edsbergsskolans skolkök.
Camilla Liljegren jobbar i Edsbergsskolans skolkök.
Antalet som söker och beviljas dagverksamhet i Sollentuna är rekord-stort. Camilla Liljegren är en av alla som får syssla med något hon älskar – jobba i kök.

– Jag gillar att diska och det är lättsamt att jobba med barn.

Hittills i år har Sollentuna kommun beviljat 233 personer daglig verksamhet. Det är en toppnotering, antalet beviljade har ökat konstant de senaste fem åren.

Daglig verksamhet är en sysselsättning som motsvarar att gå till ett arbete varje dag och beviljas till personer som på grund av funktionshinder bedöms stå utanför arbetsmarknadens förfogande. Kommunen beräknas i år lägga drygt 54 miljoner kronor på daglig verksamhet för vuxna funktionshindrade.

Enligt Yvonne Bispfors, chef för avdelning funktionshinder, beror det ökade behovet på en kombination av en tuff arbetsmarknad, befolkningsökning samt att fler fått diagnoser.

– Daglig verksamhet är viktigt både för den enskilde och för samhället. Personer med funktionshinder behöver precis som alla andra få känna att de gör en insats och är en del av samhället, säger hon.

Cameleonten är en privatägd omsorgsverksamhet som jobbar med daglig verksamhet på uppdrag av kommunen. Verksamhetschefen Anna Kirch berättar att man nyligen ansökt om att få utöka antalet platser. När Cameleonten öppnade i Edsbergs centrum år 2010 hade man tillstånd för 12 deltagare, i dag är antalet 32.

Den dagliga verksamheten är uppdelad i aktivitets- och arbetsinriktning. Det senare innebär att deltagarna får komma ut i arbetslivet i form av praktik. Camilla Liljegren deltar i arbetsinriktningen och eftersom hon älskar att jobba i kök har hon sedan november praktiserat i skolköket på Edsbergsskolan.

– Mina arbetsuppgifter är att diska och moppa golven. Jag gillar att diska och det är lättsamt att jobba med barn, säger hon.

Anna Kirch berättar att tre personer som deltagit i företagets arbetsinriktning senare har fått anställning.

Totalt finns tio utförare av daglig verksamhet i Sollentuna kommun och för att ansöka vänder man sig till kommunens LSS-handläggare.