Dagmammans tomt var farlig

Nacka Delar av tomten måste avskärmas så att den branta fallrisken för barnen försvinner. Det har ett familjedaghem fått i uppdrag av kommunen att åtgärda, efter att kommunen inspekterat verksamheten.