Dags att ansöka om gratis flagga

LÄNET Vill du ha en flagga på nationaldagen, den 6 juni? I så fall är det hög tid att tänka på det nu, ansökningstiden går ut den 31 december.

Länsstyrelsen får dela ut sammanlagt sju flaggor till enskilda personer.

Ansökan om att få en flagga ska skickas till Landshövdingen.

Totalt delas 88 flaggor ut i landet, antalet i varje län står i proportion till folkmängden.