Dags att rita om Salems centrum

Christina Pettersson på parkeringen som kommunen önskar få under jord och bebygga.
Christina Pettersson på parkeringen som kommunen önskar få under jord och bebygga.
Marken kring fotbollsplanen kommer att bebyggas. Kanske också Skyttorskolan.
Marken kring fotbollsplanen kommer att bebyggas. Kanske också Skyttorskolan.
Öppningar finns för att förändra både biblioteksbyggnaden och sim- och sporthallen.
Öppningar finns för att förändra både biblioteksbyggnaden och sim- och sporthallen.
Salems centrum ska få nya bostäder, men kanske också nya butiker.

En vision är att gräva ner och bebygga hela centrumparkeringen, men det finns också öppningar för ett "landmärke" där fotbollsplanen ligger i dag.

Salems kommun kommer i mars att gå ut till olika byggföretag för att få in förslag på hur centrala Salem kan se ut i framtiden. Målet är en ”stadslik bebyggelse”, med mer liv och rörelse i centrum, men samtidigt utan att offra småskaligheten. I sänkan där fotbollsplanen och Skyttorpsskolan ligger i dag ska det bli 250-400 bostäder (mestadels ettor och tvåor), men kommunen öppnar också för att bygga hus ovanpå dagens centrumparkering, och förändringar där biblioteket och sim- och sporthallen ligger i dag.

– Idén är att bilparkeringarna i centrum kommer ner under jord och att det blir hus ovanpå, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M).

Nya hus i centrum skulle öppna för nya butiker eller andra verksamhetslokaler i bottenvåningarna.

– Jag är ganska nöjd i dag. Men lite roliga butiker skulle behövas, till exempel en delikatessbutik, roliga restauranger och någon kedjebutik med rejäla kläder eller skor, säger Salembon Christina Pettersson som Mitt i Botkyrka-Salem möter utanför centrum.

Om husen som ska byggas säger hon att det är viktigt att de inte blir för höga.

Målet är minst 30 procent hyresrätter, och i prospektet till byggherrarna talas det om 4-6 våningar höga hus. Men här öppnas också för ett ”landmärke” i centrum. Hur högt detta, som i så fall ska ligga i sänkan, får vara är inte formulerat, men byggnaden får inte uppfattas som storskalig, står det i prospektet.

– Det blir inte fråga om någon skyskrapa, säger Lennart Kalderén.

I vilken omfattning centrala Salem förändras ligger delvis i händerna på centrumägaren Aberdeen. De äger också tre fjärdedelar av centrumparkeringen.

– De känner till planerna. Fler hus i centrum skulle också ge ett ökat kundunderlag till dagens affärer, säger Lennart Kalderén.

På marken där fotbollsplanen och Skyttorpsskolan ligger är det dock kommunen som äger frågan. Förutom husen som ska innehålla minst 30 procent hyresrätter väntar här någon form av ”urban park”.

I juni ska förslagen från företagen vara inlämnade.

Vad tycker du om centrumplanerna?

xx

Onsdag 2 mars klockan 11.30-13.30

Diana Cruz, Salem:

– Jag gillar centrum men bostäder behövs och kanske en samlingsplats. Kanske en alkoholfri bar med biljard eller bowling.
Leif Lindholm, Salem:

– Det är viktigt att det blir billiga bostäder där ungdomar och pensionärer har råd att bo. Annars tycker jag att centrum är bra som det är.
Elisabeth Lindman, Salem:

– Det behövs verkligen bostäder. Centrum är bra, men kanske en liten teknikbutik vore bra att få hit, exempelvis Clas Ohlson.
Britt-Inger Hedell, Salem:

– Det behövs bostäder till ungdomar och pensionärer. Centrum är gulligt, men alla orkar inte åka till Tumba. Jag önskar en skobutik.