Lidingö stad vill riva gamla bron

Lidingö Lidingö stad har ansökt hos Nacka tingsrätt om tillstånd att få riva den Gamla Lidingöbron och att samtidigt få bygga en ny bro.

Den nya bron, kallad Lilla Lidingö­bron, ska vara färdig 2020 och som tidigare berättats ska den vara för spårbunden trafik samt gång-, cykel- och mopedtrafik.

Planen är att den gamla bron ska rivas i slutskeendet av byggandet av den nya bron.

Enligt skrivelsen till Nacka tingsrätt anser Lidingö stad att rivningen har en ”måttlig negativ konsekvens ut kulturmiljösynpunkt”. Men att det inte är möjligt att ha kvar bron på grund av risker och osäkerhet kring brons ålder och konstruktion.

Gamla Lidingöbron från 1925 är inte säker längre, enligt staden.