Dags att söka förskoleplats

Tyresö Nu är det dags att söka plats i kommunal förskoleverksamhet inför hösten 2012. Ansökan ska vara registrerad senast den 31 mars på Skolportalen.

Erbjudande om plats skickas via e-post och visas i Skolportalen under april/juni. De som får erbjudande har sju dagar på sig att svara.