Dags att tycka till om höghus i Bredäng

Tre höga hus vid Ålgrytevägen? Nu är det dags att tycka till om planerna.

Marken har varit aktuell för byggande i flera år, en byggherre hoppade av men för ett år sedan fick en byggherren Åke Sundvall en markanvisning av exploateringskontoret. Och nu är stadsbyggnadskontoret klara med en detaljplan med tre punkthus med höjder på 9, 13, och 16 våningar. Totalt ska det ge 128 lägenheter och på bottenplan ska det finnas plats för affärslokaler. Inpå det nya kvarteret planeras också ett litet gårdstorg med ett garage undertill. Husen kommer att skilja sig en del från Bredängs övriga byggnader i utförande men en tanke är att fasadmaterialen och färgerna har en del samhörighet med omgivningens bebyggelse.

Kolla mer på förslaget: Kvarteret vårfrugillet.

Området gränsar till Sätraskogens naturreservat men stadsbyggnadskontoret bedömer inte att planförslaget skulle ha så stor miljöinverkan att det strider med plan- och bygglagen eller miljöbalken.

För att se planerna får man bege sig till Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4 eller Skärholmens bibliotek. Men det går också att tycka till på ett samrådsmöte som hålls den 5 april på Bredängs bibliotek mellan klockan 18-20.