Dags att tycka till om nya stadskärnan

Mitt i Sundbyberg fick en förhandstitt i Framtidspaviljongen på Sundbybergs torg. Regina Kevius, Stefan Bergström och Mikael T Eriksson med nya byggmodellen.
Mitt i Sundbyberg fick en förhandstitt i Framtidspaviljongen på Sundbybergs torg. Regina Kevius, Stefan Bergström och Mikael T Eriksson med nya byggmodellen.
Här är förslaget för Sundbybergs nya stadskärna – 1 500 bostäder, flera små torg och parker och en större byggnad på Sundbybergs torg. Samtidigt utreds en flytt av tvärbanans räls vidare.

Den utrymda S-Grillen på Sundbybergs torg går numera under namnet Framtidspaviljongen. När Mitt i tittar in står en byggmodell klar som visualiserar stadens förslag för nya stadskärnan. 250 000 kvadratmeter yta ska bebyggas när järnvägen grävs ned, fördelningen är 150 000 kvadrat bostäder och 100 000 kvadrat för butiker, service och kontor.

Förslaget medger 1 500 nya bostäder i hus med snitthöjd på fem-sex våningar. Men ett par uppstickare tillåts, som ett 16-våningshus. Signalfabriken nämns som stilförebild.

– Där låter man det nya möta det gamla på ett bra sätt, det är olika hushöjder och piazzastämning, säger Stefan Bergström (C), kommunalråd med ansvar för stadsmiljön.

Någon ”galleriastad” vill man dock inte ha.

– I dag finns en dragning bort från Sundbyberg till Bromma blocks och Arena­staden. Vi ska inte svara med en galleria, utan bygga vidare på vår styrka, en intim, blandad stadsmiljö, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael T Eriksson (M).

Järnvägsgatan dras i förslaget om till ett huvudstråk kantat av hus och träd. Hundratals bostäder planeras vid Bällstaån där det idag råder strandskydd.

– Ska man bygga längs vattnet behöver man ansöka om att upphäva strandskyddet, säger Regina Kevius, stadsbyggnadschef.

Man tittar också vidare på möjligheten att flytta tvärbanans räls från Landsvägen, något Mitt i berättat om. Järnvägsgatan och Sturegatan nämns som potentiella dragningar.

Sundbybergs torg är i modellen täckt av en stor kloss. Men bostäder blir det troligtvis inte, i stället pratas om en större ”märkesbyggnad”. Under idémöten har butiker, restauranger och kultur nämnts, liksom konserthus och idrottshus, eller att stadshuset flyttas hit, men inget är bestämt.

Planerna på att bygga på torget har väckt protester. Nätverket Trivsam stadskärna, vars agenda är att bevara det utan hus, har växt sig starkt. Vid senaste mötet kom hundra personer.

Men stadens inställning för framtida torg är ”mer åt Nybergs torg än Medborgarplatsen”.

– Sundbybergs torg är en stor stenöken. Vi vill satsa på flera mindre torg istället för ett stort. Det ska vara liv och rörelse och torgen kan ha olika uttryck – som kulturtorg, utegymstorg och grönsakstorg, säger Stefan Bergström.

Nu drar samrådet igång.

– Vi vet att många har en stark känslomässig koppling till centrum, jag uppmanar alla att lämna synpunkter. Alla inspel och förslag är välkomna, säger Mikael T Eriksson.

Fakta

Framtidspaviljongen

Gamla S-grillen är den nya projektlokalen Framtidspaviljongen. Här kan man se stadens modell och träffa projektgruppen. Här finns också en digital modell över stadskärnan.

Lokalen är öppen för allmänheten mån-tors klockan 15-19, lör-sön klockan 14-16 från och med denna vecka till den 28 april.

Källa: Sundbybergs stad
Fakta

Vad händer nu?

Mellan 4 april och 1 maj är stadens planprogram ute på samråd. Då får man lämna synpunkter. Tre samrådsmöten hålls med start 13 april, se mer info på stadens hemsida.

Efter samrådet sammanställs synpunkter och eventuella korrigeringar görs.

I vinter klubbas förslaget.

Därefter tas sex olika detaljplaner fram, som bland annat anger husens höjd och form.

Byggstart för nedgrävningen beräknas till 2019.

Källa: Sundbybergs stad