Dags att tycka till om nytt köpcentrum

Brunna Ett nytt köpcentrum planeras vid trafikplats Brunna. Det ska innehålla butiker, restaurang, bensinstation, ett 60-tal bostäder och eventuellt ett hotell. Ett område på cirka 34 hektar på båda sidor om E18 berörs. Norr om vägen vill kommunen anlägga nya tomter för till exempel handel eller småindustrier. Detaljplanen är ute på remiss och allmänheten har fram till den 21 juni på sig att lämna in synpunkter.