Dags att tycka till om skolan

Lidingö Den här veckan börjar kommunen undersöka vad Lidingös elever och föräldrar tycker om öns skolor. I en enkät kan föräldrar och elever i årskurs 3, 5 och 8 ge sina synpunkter kring frågor om bland annat lärande, inflytande, trivsel och arbetsmiljö.

Undersökningen är en del av utbildningsförvaltningens kvalitetsarbete.