Dags för beslut om Anholt

KISTA Idag, tisdag, behandlar stadsbyggnadsnämnden förslaget om utbyggnad av Anholt i Kista.

På grönytan förslås att det ska byggas 360 nya lägenheter. I förslaget finns en 16 våningar hög skrapa och ett antal sex och åtta våningars hus.

Befintlig förskola och kvartersgård kommer att ersättas.

Förslaget har mött motstånd från boende. Kritiken handlar bland annat om att planerna kommer att innebära försämrad trafikmiljö för skolbarn, gående och ungdomar på väg till Ärvinge bollplan.