Dags för inflytt i unika radhus

Inspioration till radhusen i tre våningar­ har hämtats från Nederländerna och Storbritannien.
Inspioration till radhusen i tre våningar­ har hämtats från Nederländerna och Storbritannien.

JÄRVASTADEN Järvastaden fort­sätter att växa. I förra veckan var det rundvandring i de snart färdigställda radhusen i tre våningar.

Radhusen ligger utmed det så kallade Villastråket. Radhus i tre våningar är ovanliga i Sverige, menar Järvastaden AB, som hämtat inspiration från Nederländerna och Storbritannien.

Några problem att sälja rad­husen, som är 154 kvadratmeter och kostar 6,5 miljoner kronor styck, har man inte haft – samtliga har gått åt. Om tre veckor flyttar de första familjerna in.

Järvastaden, som ligger i både Solna och Sundbyberg, väntas vara färdigbyggd 2025 och då ha 15 000 invånare i 5 000 bostäder.