Dags för samråd om dubbelspår i Kyrkbyn

Roslagsbanan genom Täby kyrby.
Roslagsbanan genom Täby kyrby.
Utbyggnaden av Roslagsbanan fortskrider. Nästa steg är att lägga dubbelspår i Täby kyrkby. Därför bjuder kommunen in ortsborna till samråd.

Dubbelspårsutbyggnanden på Roslagsbanan väcker känslor i de orter som berörs av arbetet. Många som bor omkring oroar sig över att bullernivåerna ska höjas. Det skulle i så fall påverka livskvaliteten, men även bostadspriserna i berörda områden.

För att räta ut frågetecken och för att kunna ta fram en detaljplan startar därför ett samråd den 10 maj som ska pågå fram till den 10 juni.

– Vi bjuder in alla till samrådsmöten, vi kommer att ha fyra stycken, den 19, 24, 25 och 26 maj, som man kan anmäla sig till på kommunens hemsida, säger Magnus Nissar, projektchef på Täby kommun.

För att bullernivåerna inte ska höjas med utbyggnaden är en del av planen att förse spåren med bullerskydd.

– På de ställen där vi kan ska vi sätta ut spårnära skärmar, som sitter alldeles intill rälsen. På andra ställen kommer det att bli plank, säger Magnus Nissar.

Den senaste tiden har utbyggnaden debatterats hett från politiskt hål. Arbetet har blivit dyrare än förväntat och Socialdemokraterna i landstinget har därför velat stoppa arbetet medan Alliansen, som styr, vill fortsätta.

Enligt Magnus Nissar är det dock inget som påverkar arbetet med att ta fram en detaljplan för Täby kyrkby.

– Nej, för att inte sinka processen jobbar vi på, säger han.

Om allt går som planerat hoppas Magnus Nissar att en ny detaljplan ska vara i kraft i början av 2017.

Utöver dubbelspår med mer trafik är tanken att utbyggnaden ska leda till en säkrare bana.

– När man bygger ut banan så bygger man bort många osäkra passager för att förhindra framtida olyckor. Idag finns det till exempel tre stycken plankorsningar som tas bort, säger Magnus Nissar.