Dags för Stora essingen att få en upprustning

Stora Essingen Lokaltidningen Mitt i skrev den 23 februari om hur stadsdelsnämnden korrigerar programförslaget för upprustningen av Stora Essingen efter flera boendes synpunkter.

I torsdags klubbades planerna igenom. Först ut är en upprustning av strandstråken där det ska bli lättare för sol- och badsugna att ta sig fram.

Även Broparken ska rustas upp under 2014. Oxhålsbadet snyggas till året efter med bland annat större bryggor.