Dagvatten blir till farlig is

Lilla Björknäs Två dagvattenrör orsakar livsfara i Lilla Björknäs, enligt en boende i området, som skrivit till Nacka kommun i frågan.

Brevskrivaren menar att dagvattnet som sköljer ut bildar stora områden med blankis på Talluddsvägen och att flera olyckor har drabbat fotgängare.