Här ska dagvattnet renas och grodorna trivas

Dammar prästänge
Dagvattendammarna rensar gifter och blir hem till groddjur.
Tungmetaller och gifter som rinner med regnavattnet från Krusboda ska stoppas innan når Flaten. Nu står två nya dagvattendammar klara på Prästängen i Tyresö.

De nya dammarna är har tillsammans nästan samma storlek som Kolardammarna i Alby naturreservat, totalt 42 600 kvadratmeter.

– De kommer att rensa vattnet som kommer från Krusboda. Dagvattnet därifrån ska inte gå rakt ut i sjön, för det är massa gifter i det. De nya dagvattendammarna kommer att vara bättre på att rena vattnet än anläggningen som fanns där tidigare, säger Esther Östin, parkchef i Tyresö.

Groddjuren ska trivas

Dagvatten är regn, snö och hagel som rinner av från vägar, tak och hårda tomtytor. Istället för att tränga rakt ner i marken, som det gör under naturliga förhållanden, så rinner dagvattnet i tätbebyggda områden oftast rakt ut i närmsta vattendrag. Dammarna blir till ett filter som tar bort gifterna innan de når sjön.

Förutom att dammarna ska rena dagvattnet från gifter och tungmetaller, så kommer de även att bli ett tillhåll för många djur och växter.

– Vi har inte planterar några fiskägg i dammarna, men djur som trivs i sådana miljöer kommer att ta sig dit för eller senare. Det kan vara salamandrar och andra groddjur till exempel, säger Esther Östin.

Formellt kommer dagvattendammarna på Prästängen att invigas den 24 augusti.