Dagverksamhet flyttar till Kvistaberg

Den nya verksamheten ligger i ett naturnära läge.
Den nya verksamheten ligger i ett naturnära läge.
Observatoriet uppfördes av amatörastronomen Nils Tamm.
Observatoriet uppfördes av amatörastronomen Nils Tamm.
Solrosens dagverksamhet för demenssjuka äldre har flyttat från Bro till Kvistaberg. Här kommer deltagarna få ägna sig åt dans, yoga, konst och taktil massage.

Flytten satte igång i början av januari och verksamheten drog så smått igång strax därpå. Den officiella invigningen skedde torsdagen den 26 januari.

– Flytten till Kvistaberg ger personerna som deltar i dagverksamheten en mycket fin miljö att vara i, säger Tina Teljstedt (KD), ordförande i socialnämnden i ett pressmeddelande.

Verksamheten låg tidigare i Bro, på Norrgårdens äldreboende.

– Det finns behov av fler platser i äldreomsorgen. Genom flytten till Kvistaberg kan vi erbjuda fler brukare dagverksamhet och vi får nu också möjlighet att bygga ut Norrgårdens lokaler med fler äldreboendeplatser, säger Eva Folke, socialchef.

Enligt Tina Teljestedt (KD) kommer de som vill delta i verksamheten att erbjudas skjuts till villan av kommunen.

Villan, som ligger vid Mälarens strand i Bro, har under hösten renoverats. Den har med sina observatoriekupoler ett kulturhistoriskt värde och byggdes av konstnären och amatörastronomen Nils Tamm. Både huset och trädgården har fått en upprustning.

Huset ska också ge plats för det lokala kulturlivet, föreningar och annan offentlig verksamhet.

Läs även: