Dagverksamheten har bytt lokaler

Gustavsberg Kommunens dagligverksamhet för personer med funktionsnedsättning flyttade i förra veckan till nya lokaler på Björnskogsvägen 39.

Dagligverksamheten är en insats enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Syftet med verksamheten är att skapa en meningsfull vardag, bidra till personlig utveckling och förmedla en känsla av delaktighet i samhället, enligt kommunen.

De som deltar i dagligverksamheten är personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete. I dagverksamheten ingår även en individuellt utformad plan för stöd.