Dalarö får mobil sopåtervinning

Nu är det klart med en mobil återvinningscentral i Dalarö. Under sex dagar i år finns centralen på plats. Och i Tungelsta är en tillfällig återvinningsstation aktuell.

Det gäller att skilja på de större återvinningscentralerna och de mindre återvinningsstationerna beståendes av gröna containrar.

Den 31 januari stängde SRV:s återvinningscentral vid Sandemar utanför Dalarö till mångas förtret. Dalaröborna hänvisas till Jordbro.

Men nu är det klart att en mobil återvinningscentral kommer att sättas in sex dagar under året. Den 25 april, 23 maj, 27 juni, 25 juli, 22 augusti och 26 september är dagarna som gäller. Platsen blir intill FTI:s återvinningsstation vid Kanalbron på Dalarö.

När det gäller just den stationen så undersöker FTI och Haninge kommun platser för en permanent station i Dalarö. Denna station lever just nu på ett förlängt, tillfälligt tillstånd.

– Vi hoppas och tror att vi får stå kvar vid Kanalbron till dess vi har ett permanent lov klart, men vi har inga garantier, säger Annica Dahlberg, informationschef på FTI.

Även i Tungelsta är förändringar aktuella på grund av det pågående tågstations- och spårbygget vid centrum.

FTI:s återvinningsstation måste flytta i samband med det bygget och enligt Annica Dahlberg arbetar FTI på att få till stånd en ersättningsplats i Tungelsta.

Man har fått en yta rekommenderad av kommunen och är i färd med ta in underlag och att söka bygglov. Men datum för flytt är inte bestämt.

Fakta

Öppet alla dagar i veckan

Från den 1 april blir det även måndagsöppet på samtliga SRV:s sju återvinningscentraler, utom den i Sorunda. Öppettiderna förlängs också på helgen till klockan 16.00. Det betyder att det från april blir öppet alla dagar i veckan på sex av sju centraler.

Öppettiderna från den 1 april på alla centraler utom Sorunda blir måndag–torsdag 13-19, fredag–söndag 9–16.

Källa: SRV