ANNONS

Dalenskogen får ge vika för lägenheter

Träd och växtlighet får ge vika när nya bostäder planeras i söderort.

Nu ställs ett förslag ut för 48 nya lägenheter på parkmark i Dalenskogen och i Bagarmossen planeras för tolv nya radhus på naturmark.
ANNONS

Fyra flerbostadshus planeras i Dalenskogen i syfte att skapa en tätare stadsmiljö i området.

De högsta byggnaderna, som kommer att ligga längs Åstorpsringen och delvis skymma parken, blir fem våningar höga.

Ärendet var ute på samråd med boende och andra intressenter 2010. Sedan dess har det varit ganska tyst. Men nu ställs förslaget på en ny detaljplan för skogsområdet ut av Stockholms stad.

– Det är den enda ventilen som finns, det enda grönområdet här. Dalen har redan blivit inbyggd av vad som kallas Berlinmuren i folkmun, säger Sylvia Lindgren, som bor i närheten och är kritisk till planerna.

Nu vill Stockholms stad bygga 50 lägenheter i fyra till fem plan längs den öppna delen av skogspartiet.

Sylvia Lindgren motsätter sig inte nya bostäder i Enskededalen, men vill helst inte att gröna ytor offras. Dessutom är hon liksom andra i området avogt inställd till ökad biltrafik. Ett garage under parken finns med i planen.

Stockholms stad har lyssnat på de invändningar som framkom vid samrådet. Ambitionen är att göra minsta möjliga intrång i parken. I stället för en sammanhängande barriär framför skogen är nu de fyra husen utmed Åstorpsringen fristående, för att inbjuda till strövare att hitta förbi huskropparna in i naturen.

I Bagarmossen har stadsbyggnadsnämnden nyligen klubbat igenom en detaljplan för tolv radhus på tidigare naturmark längs Klarälvsvägen.

Liksom i Enskede byggs husen så att boende i området ska kunna nå det skogsparti som ramas in av de nya ­byggnaderna.

ANNONS
Fakta

Vision om promenadstaden

Stockholms stad har myntat begreppet ”Promenadstaden” för att beskriva visionen för hur staden ska bebyggas i framtiden.

Det innebär att koppla samman stadens olika delar och bygga tätare samtidigt som de kvaliteter som redan finns värnas.

Källa: Stockholms stad