Dålig analys av brister i skolan

VAXHOLM Trots att elever inte uppnår målen följer inte ansvariga på kommunen upp och analyserar skolan tillräckligt. Det skriver Skolinspektionen efter att ha granskat alla skolor i kommunen.

– Det är nu viktigt att Vaxholms kommun fullföljer det förbättringsarbete man startat och ser till så att alla elever ges möjlighet att nå målen för utbildningen, säger Jens Petterson, Skolinspektionen.

Senast den 4 september ska Vaxholm redo­visa vad man gjort för att rätta till bristerna.