Dålig luft på förskola i Örby

barn leker med tåg
Arkivbild.
Förskolan Vingåkersvägen i Örby har för dålig luftkvalitet och måste åtgärda sin ventilation.

Under våren har mätningar gjorts på förskolan som visar att luftflödena är för låga och koldioxidhalten i luften för hög, vilket anses vara en olägenhet för människors hälsa.

I ett föreläggande kräver nu Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad att en plan för hur detta ska åtgärdas presenteras av Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd.