Dålig luft i Tyresös skolor

Klass 7N i Dalskolan hade dålig luft i sitt klassrum vid en mätning. Nu har felet åtgärdats.
Klass 7N i Dalskolan hade dålig luft i sitt klassrum vid en mätning. Nu har felet åtgärdats.
Av 33 undersökta skolor och förskolor i Tyresö hade mer än hälften problem med ventilationen.

– Det är oroväckande, säger Lina Westman, miljöinspektör på Södertörns miljö- och hälso-skyddsförbund.

De 28 eleverna i 7N i Dalskolan i Krusboda har haft matte i en nära en timme när Lokaltidningen Mitt i knackar på och frågar hur det är med luften.

– Det är bättre nu. Det blev bättre för två veckor sedan. Men om vi har långa lektioner blir det lätt dålig luft i slutet, säger eleven Tindra Brooker.

Läraren Tommy Johannesson tycker att det trots det stora elevantalet i det lilla klassrummet fungerar bra, men påpekar att det bygger på att eleverna varit ute på rasterna.

– Särskilt när vi som nu, har en 70-minuterslektion.

Dalskolan är bara en av 18 skolor och förskolor i Tyresö där Södertörns miljö- och hälskoskyddsförbunds inspektörer noterat så dålig luft att de behövt kräva omedelbara åtgärder.

En mätning i just 7N:s klassrum visade på allt för höga halter koldioxid i luften. Skolan fick i uppdrag att åtgärda felet, men också att kontrollera luften i samtliga klassrum – något som nu gjorts.

– Vi har ju haft problem med ventilationen länge, men sedan vi fick vår nya matsal har det gradvis blivit mycket bättre, säger biträdande rektor Eva Brandt.

Kontrollen av ventilationen på Dalskolan är bara en liten del i en buller- och ventilationskampanj som Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund startade 2011 i Tyresö, Haninge och Nynäshamn.

I Tyresö undersöktes få skolor 2011, men 2012 besökte inspektörerna 33 skolor och förskolor i kommunen. Och miljöinspektör Lina Westman tycker att resultatet är oroväckande.

En genomgång som Mitt i gjort visar att 18 av de undersökta undervisningsbyggnaderna hade så allvarliga problem med luften att förbundet krävde omedelbara åtgärder.

– Ventilationen i skolor och förskolor där barn vistas är jätteviktig. Barnen får koncentrationssvårigheter, ont i huvudet och blir trötta om luften är dålig. I värsta fall kan ju dålig ventilation även leda till problem med mögel, vilket också kan ge hälsobesvär, säger Lina Westman.

Nio skolor hade motsvarande problem med buller, vilket även det är allvarligt, enligt Lina Westman.

– Barn är extra känsliga för buller och kan lättare än vuxna få sämre hörsel, säger hon.

Alla fel som uppdagats i kontrollerna har nu åtgärdats, enligt kommunens fastighetschef, Jan Nilsson.

Under 2013 planerar Söderstörns miljö- och hälsoskyddsförbund fler buller- och ventilationsinspektioner.

– Resultatet från 2012 visar tyvärr att det behövs, säger Lina Westman.

Fakta

Här har förbundet krävt bättre luft

Skolor:

Dalskolan

Fårdala skola

Förskolor:

Gunghästen

Dalstugan

Farmarstugan

Kardemumman

Loket

Paletten

Teddybjörnen

Trollsländan

Tärningen

Vintergatan

Ringen

Skrindan

Slottsvillan

Sofieberg

Speldosan

Stenkulan

Källa: Södertörns miljö-

och hälsokyddsförbund