ANNONS

Dålig luft längs E4 blir regeringsfråga

Anna Myrhed visar miljöminister Lena Ek en bild över de vägar med totalt 21 filer som ska gå genom Sollentuna.
Anna Myrhed visar miljöminister Lena Ek en bild över de vägar med totalt 21 filer som ska gå genom Sollentuna.
Om inte regeringen tidigare var medveten om den giftiga luften utmed E4 i Sollentuna så lär den bli det nu.

Inom kort kommer tre ministrar ha uppvaktats i frågan.
ANNONS

Förra fredagen besökte en delegation från Sollentuna infrastukturminister Catharina Elmsäter Svärd (M) för att berätta om kommunens krav på åtgärder som man anser att trafikverket behöver vidta för att minska utsläppen längs E4.

I helgen träffade Anna Myrhed (C) miljöminister Lena Ek (C) och på torsdag tar hon upp frågan med näringsminister Annie Lööf (C) i samband med hennes besök i Sollentuna.

Bakgrunden är att miljökvalitetsnormerna för de farliga PM10-partiklarna i flera år har överskridits längs motorvägarna i Sollentuna.

Med nya Förbifart Stockholm kommer antalet bilar vid Häggvik öka dramatiskt. Sollentunas politiker är rädda att det ytterligare kommer försämra luften utmed motorvägen.

– Vi hade ett konstruktivt möte med Elmsäter Svärd och två sakkunniga. Vi konstaterade att vi har ett problem som behöver lösas. Regeringen kommer inom kort förslå ett batteri av åtgärder. Då är vi remissinstans, som berörd kommun, säger Douglas Lithborn (M) kommunstyrelsens ordförande.

Det kommer bland annat handla om hastighetsbegränsningar, begränsning av dubbdäck och andra vägunderlag.

Anna Myrhed (C) som är den som hårdast drivit frågan i Sollentuna sedan valrörelsen var inte med vid mötet med infrastrukturministern.

Varför var inte du med?

– Det vet inte jag, det får du fråga mina alliansvänner om. Det var synd, men jag är glad att de uppvaktar regeringen med det här, säger Anna Myrhed gruppledare för Centerpartiet i Sollentuna.

ANNONS