Dålig luft på Täby anstalt

Arninge Kriminalvårds­anstalten i Täby fick anmärkningar på ventilationssystemet efter en inspektion i augusti i år. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor skriver i sin rapport att ventilationen i undervisningsrum och verkstad är bristfällig.

Dålig luftcirkulation kan leda till höga radonvärden och anstalten måste nu skicka in resultat på en radonmätning.