Dålig luft på utbyggt dagis

JAKOBSBERG Vattmyra förskola måste förbättra inomhusmiljön på flera punkter i den del av förskolan som byggts ut.

Luftflödet i respektive rum måste exempelvis uppgå till sju liter per sekund för varje person som vistas i rummet.

Solavskärmning måste finnas för att minska risken för solstrålning och problem med värme och starkt ljus inomhus. Förskolan ska redovisa åtgärderna senast den här veckan till miljö- och bygglovsnämnden.