Dålig musik ska stöta bort garagehängare

Musik som inte tilltalar unga ska tömma garagen på ungdomsgäng. Parkeringsgaraget på bilden ligger inte i Vallentuna.
Musik som inte tilltalar unga ska tömma garagen på ungdomsgäng. Parkeringsgaraget på bilden ligger inte i Vallentuna.
Rökning, tomgångskörning och eldning. Det sker då och då i garaget under Coop i Vallentuna centrum.

Boende klagar men kommunen och polis har svårt att få ordning i garaget. Nu diskuteras nya åtgärder.

Ungdomsgäng har använt garagen i centrum, i synnerhet garaget under Coopbutiken, som samlingsplats under flera år.

Boende har klagat att gängen gör garagemiljön otrygg. Mitt i har till exempel rapporterat om nedskräpning och rökning i garagen i centrum.

Såväl kommunen, polisen och fastighetsägaren har försökt åtgärda problemen och får ungdomarna att hitta andra samlingsplatser. Bland annat har fältassistenter ofta vistats i alla garage i centrum. Fastighetsägaren i Coopgaraget har utökat väktarrondering och kommunen har utökat städningen.

Problemet kvarstår dock enligt ett mail till kommunen, där en klagande berättar att det förekommer såväl rökning, tomgångskörning som eldning i Coopgaraget.

”Situationen är välkänd…” ”Ungdomssamlingar i garagen i Vallentuna centrum har förekommit till och från under flera år”, skriver kommunens trygghetssamordnare i ett svar till den klagande. I svaret listas en rad åtgärder som vidtagits, till exempel väktarronderingen.

Nya åtgärder som diskuterats mellan kommunen och de olika fastighetsägarna till garagen i centrum presenteras också. Det handlar bland annat om tydligare skyltning om vad som är förbjudet att göra i garage, till exempel elda och röka. Fastighetsägaren kan installera kameraövervakning kom att kopplad till en bevakningscentral.

Det mest udda förslaget är att musik som stöter bort ungdomar ska spelas i garagen i centrum. Det ska enligt förslaget göra ”häng” obekvämt.