ANNONS

Dålig städning irriterar Järvabor

Allt fler använder appen Tyck till för att lämna synpunkter och klaga på stadens utemiljöer. Även webben används flitigt.

Lokaltidningen Mitt i tog sig en titt bland synpunkterna för att se vad som engagerar folk runt Järvafältet.
ANNONS

Under maj och juni kom det in drygt 800 synpunkter och felanmälningar om trafiken och utemiljön i stadsdelarna Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista.

Främst är det städning, överfulla papperskorgar, sopning, grus och glas på cykelvägar, underhåll av parker samt skötseln av träd och planteringar som engagerar. Även dåliga vägar, klotter, trasiga eller ickebefintliga skyltar, belysning, samt skrotbilar får folk att rapportera in till Tyck till på webben eller via stadens mobilapp med samma namn.

En av dem som använt Tyck till är Lilian Brissman i Kista. I mitten av maj skickade hon in ett klagomål på att en skogsdunge på Köpenhamnsgatan inte har skötts på flera år. Det ser skräpigt och risigt ut där, anser hon.

– Men det har inte hänt något än, även om min man också skickat in en påminnelse. Vi har bara fått besked om att det ska åtgärdas när det finns tid. Jag tycker att det borde hända något inom två veckor, säger hon.

Stadsdelsförvaltningen Rinkeby-Kistas löfte till dem som rapporterar in är att de som begärt återkoppling ska få det inom tre dagar. Gunnar Hörnfeldt, ansvarig för lokal miljö och IT i stadsdelen, uppger att detta fungerar väl. Däremot är det svårt att ge exakta besked om när allt ska vara klart.

– En överfull papperskorg är så klart enkel att åtgärda och det borde skötsel av ett risigt buskage också vara, men till exempel trafikbommar tar det ju tid att beställa. Folk kan också uppleva att inget görs, men då är det ofta för att felet inte är vårt ansvarsområde utan en bostadsrättsförenings eller en annan förvaltnings, säger han.

När han själv använt mobilappen för att rapportera in fel i utemiljön, vilket han gjort fyra gånger bara i juni, har det gått övervägande bra. I alla fall utom ett har felen åtgärdats snabbt.

– Och varför det inte gjort det i det fjärde fallet ska jag ta upp med den ansvarige entreprenören, säger han.

Från båda stadsdelarna kommer det också in en hel del synpunkter på tiggare och bosättningar.

ANNONS

– Fattiga EU-migranter har blivit en väldigt stor och känslig sak och vi arbetar tätt med andra myndigheter, eftersom det blir vår uppgift att städa när bosättningarna lämnats, säger han.

Sedan Stockholm stad lanserade mobilappen Tyck till i februari förra året har antalet synpunkter och felanmälningar ökat kraftigt.

Under hela 2014 fick trafikkontoret in nära 56 000 felanmälningar och synpunkter. I år är man redan uppe i dryga 42 000 och nära hälften kommer från appen.

Gunnar Hörnfeldt ser positivt på medborgarnas tips.

– I stället för att gå och reta sig på att fel inte blir åtgärdade kan man ju enkelt använda mobilappen. Och för oss blir det en chans att åtgärda fel som vi förut inte kände till, säger han.

För oss blir det en chans att åtgärda fel som vi förut inte kände till.gunnar hörnfeldt

Fakta

Exempel på klagomål från Järvabor i maj och juni

En gammal dryckesfontän på en liten torgyta vid Thorvalds-gången är trasig och ligger nu i bitar.

Grillplatsen vid Husby gård 10 är dåligt skött. Där är smutsigt, skräpigt och trasiga bänkar.

Bygg farthinder på gångvägarna i Husby! Mopedgalningar kör hela nätterna.

Det är beklämmande att betongklossarna är tillbaka på Tenstas gångvägar. Det är ingen bra lösning att minska olaglig körning.

När kommer det att sättas in åtgärd mot bilkörning i bostadsområdet kring Lidl och Sibeliusgången i Akalla?