Dålig studiero sänker elevernas kunskaper

Eleverna behöver mer studiero för att förbättra sina kunskaper och en kurator som jobbar mer på skolan.

Det framgår av Skolinspektionens tillsyn av Skarpnäck Fria skola.

Skolinspektionen slår efter sin tillsyn fast att eleverna i Skarpnäcks Fria skola måste få mer lugn och ro för att klara av sina studier. Det handlar bland annat om att skapa ordningsregler tillsammans med eleverna och att reglerna sedan följs upp i skolans verksamhet.

När Skolinspektionen pratade med elever under tillsynen av skolan berättade flera att de inte fått vara med och utforma några regler eller att de inte ens kände till att det fanns några sådana. Det förvånade rektor och lärare som hävdar att eleverna visst fått vara med i det arbetet.

Vårdnadshavare till eleverba tycker också att barnen måste få bättre studiero. När Skolinspektionen gjorde en enkät inför tillsynen i slutet av maj svarade flera att det stämde dåligt eller inte alls att barnen kände studiero under lektioner och arbetspass.

Eftersom det finns brister i skolans ordningsregler uppfyller inte verksamheten författningarnas krav, enligt Skolinspektionen som nu kräver att bristerna åtgärdas.

– Självklart är det väldigt viktigt att det finns ordningsregler och att barnen får det lugn som behövs för att de ska lära sig mer och nå bättre resultat, säger Johan Pellberg, utredare på Skolinspektionen.

För kunskapsresultaten på skolan är låga, anser Skolinspektionen efter sin tillsyn. Av den framgår det också att skolan behöver elevhälsa med tillgång till en kurator.

– I dag har skolan en kurator en timme varje månad. Det är för lite, med tanke på det behov av elevhälsa som eleverna på skolan har, säger Johan Pellberg.

Skolinspektionen pekar också på att skolan haft flera obehöriga lärare i vissa ämnen. Det behöver skolan nu se över och åtgärda, enligt myndigheten.

Men det finns också glädje­ämnen. Tillsynen visar att skolan jobbar mer medvetet med betygssättning så att eleverna får korrekta betyg.

Skolans fritids stimulerar också elevernas utveckling och lärande, även om Skolinspektionen anser att verksamheten kunde vara bättre dokumenterad.

Fakta

Skolan måste ha bättrat sig den 18 oktober

Skolinspektionens tillsyn genomförs vart femte år och det var i slutet av maj som den gjordes på skolan i Skarpnäck.

Tillsynen handlar om att kontrollera att skolor och fritidsverksamheter arbetar utifrån lagar och regler.

Skolan har nu fram till den 18 oktober på sig att vidta åtgärder och redovisa dem för Skolinspektionen.

Källa: Skolinspektionen