ANNONS

Dåliga betyg till ­moderat miljöpolitik

Moderaterna ­värnar minst om Vaxholms miljö medan ­oppositionen är mest miljövänlig – enligt en enkät från Naturskyddsföreningen. Men Moderaterna håller inte med om den bilden.
ANNONS

– Visserligen innehåller enkäten bara ett urval av frågor kring natur och miljö i Vaxholm, men den bör ändå spegla partiernas ambitioner ganska väl, säger Jan Holmbäck, ordförande i Naturskyddsföreningen i Vaxholm.

Enligt enkäten som innehåller nio frågor är allianspartierna överlag minst benägna att hålla med Naturskyddsföreningen om olika insatser för miljön i Vaxholm.

Men kommunstyrelsens ordförande Lars Lindgren (M) tycker att enkäten ger en missvisande bild:

– Herregud, det är ju ett axplock av frågor som speglar Naturskyddsföreningens agenda och uppfattning. De står ju inte för en politisk linje, utan är en intresseförening och de väljer sina frågor. Jag tycker inte man rakt av kan säga att håller man med eller inte så skulle det spegla vår miljöpolitik, då förminskar man hela miljöfrågan.

Frågorna som föreningen ställt är bland annat hur partierna ställer sig till att göra ”en betydande del” av Killingen på Resarö till naturreservat, om de vill skydda Blynässkogen på Vaxön och om de vill motverka kalhyggesbruk på Bogesund som skogsbruksmetod.

Andra frågor är om partierna kommer att arbeta aktivt för att inventera förskolorna i jakt på skadliga kemikalier och vilka ambitioner partierna har när det gäller att få kommunen att välja ekologiskt producerade livsmedel. De tre allianspartierna i fullmäktige – Moderaterna, Folkpartiet och Centern – svarade mest svävande eller var mest avoga till frågorna.

I tre av de nio frågorna är de dessutom oeniga. Som exempel säger Centern, det alliansparti som är mest positivt till Naturskyddsföreningens förslag, tydligt ja till att göra en del av Killingen till naturreservat, medan M och FP hänvisar till kommunens översiktsplan som enligt Naturskyddsföreningen inte lovar något.

När det gäller att använda kommunens exploateringsavtal som styrmedel för att få byggföretag att bygga mer energisnålt menar M, C och FP att kommunen inte bör eller kan ställa några särskilda krav på energiförbrukning – trots att det enligt Naturskyddsföreningen sker i andra kommuner.

Både Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna (som inte fick några mandat i senaste kommunvalet) vill däremot att kommunen ställer större krav på byggföretagen.

ANNONS

Bland oppositionen stödjer MP, S och V samtliga förslag från Naturskyddsföreningen och även Waxholmspartiet är mer positivt till dessa än allianspartierna.

– Jag tycker att de glömt den största frågan – Östersjöfrågan och vattenkvaliteten – som både jag, mitt parti och alliansen drivit och hittat en lösning på, ­säger Lars Lindgren (M).