I Danderyd börjar flest på högskoleutbildning

I Danderyd studerar flest vidare.
I Danderyd studerar flest vidare.
Stockholm toppar andelen av 24-åringarna som pluggar vidare på högskola i Sverige. Danderyd drar upp snittet och har den högsta siffran i landet.

I Stockholm pluggar drygt hälften vidare på högskola innan 24 års ålder. Danderyd ligger i absoluta toppen där 81,3 procent av 24-åringarna hade påbörjade en högskoleutbildning. Detta enligt en analys som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har gjort.

Bland kommunerna i Sverige skiljer det sig väsentligt. Danderyd låg högst medan andelen i Ljusnaberg i Örebro var lägst i landet, endast 16 procent påbörjade högskoleutbildning.

”Allt färre går direkt från gymnasiet till högskolan”

– Allt färre går direkt från gymnasiet till högskolan. Om vi däremot tittar på dem som är några år äldre, 24-åringarna, så har andelen som påbörjat en högskoleutbildning under samma period legat stabil, säger Aija Sadurskis, utredare vid UKÄ som sammanställt siffrorna i ett pressmeddelande.

Fler kvinnor än män söker sig till högskolan. I Danderyd hade över 85 procent kvinnor påbörjat sin utbildning men endast 78 procent av männen.