Danderyd får kritik av BEO

Danderyd En elev på en kommunal skola i Danderyd blev verbalt kränkt, knuffad och trakasserad via Internet under flera år, enligt en anmälan till Skolinspektionen.

Nu kräver barn- och elevombudet (BEO), som utrett fallet, att skolansvariga på kommunen skärper arbetet mot kränkningar.

BEO riktar sin kritik mot att skolpersonal känt till att eleven känt sig utsatt för kränkande behandling men väntat med att informera rektorn. Rektorn ska i sin tur inte ha informerat de skolansvariga på kommunen.