Danderyd källsorterar bäst i norrort

Källsortering i Danderyd - bäst i norrort.
Källsortering i Danderyd - bäst i norrort.
Källsorteringen i Danderyd fungerar. Kommunen placerar sig i topp i norra Stockholm.

Under 2016 samlade Danderyds kommun in 35 kilo källsorterad mat per invånare i SÖRABs norrorter. I Vallentuna samlades ungefär hälften in, 18 kilo. SÖRABs mål för 2016 var att samla in 30 kilo matavfall per person. Matavfallet återvinns sedan och blir till biogas och biogödsel. Det målet uppnåddes inte för att för få personer källsorterar sitt avfall.

– Det är viktigt att vi kan dra nytta av den resurs som maten ändå är, det onödigt att den hamnar i soptunnan och bränns.  Då är det bättre att kunna nyttja matavfallet blir biogas vilket används som fordonsbränsle.  Men också att det kommer ut på åkermarken igen i form av biogödsel, säger Beatrice Tjärnhell projektledare på SÖRAB.

Danderydsborna kan slå sig för bröstet

De nio kommunerna i Stockholms norrort där SÖRAB verkar samlade in cirka 13 000 ton matavfall under 2016. Det är ett snitt på 25,7 kilo per invånare. Enligt SÖRABs prognoser kommer Danderyd, Sollentuna, Sundbyberg och Solna att samla in över 30 kilo per invånare i år.

Att Danderyd placerar sig i topp tror Beatrice Tjärnhell beror på att kommunen har haft en bra kommunikation med medborgarna och nått ut med vikten av att sortera.

– Vi har en bra framåtanda just nu, inte bara på mängd utan även kvalitet på det som sorteras, de som sorterar gör det bra. Vi får inte många reklamationer, säger Beatrice Tjärnhell.

Fakta

Så mycket samlade norrortskommunerna in 2016

  1. Danderyd 35 kg/invånare, totalt 1150 ton.
  2. Sundbyberg 34 kg/invånare, totalt 1631 ton.
  3. Sollentuna 33 kg/invånare, totalt 2315 ton.
  4. Solna 28 kg/invånare, totalt 2219 ton.
  5. Upplands Väsby 23 kg/invånare, totalt 1026 ton.
  6. Järfälla 21 kg/invånare, totalt 1542 ton.
  7. Lidingö 21 kg/invånare, totalt 961 ton.
  8. Täby 19 kg/invånare, totalt 1315 ton.
  9. Vallentuna 18 kg/invånare, totalt 595 ton.
Källa: SÖRAB