Här är landstingets svartbygge i Danderyd

Den asfalterade parkeringsplatsen saknar bygglov.
Den asfalterade parkeringsplatsen saknar bygglov.
Den nybyggda parkeringen vid Danderyds sjukhus saknar bygglov. Locum erkänner att de gjort fel och ska lämna i en bygglovsansökan – i efterhand.

En ny parkeringsplats för cirka 70 bilar har byggts vid Sjukhusängen nedanför Danderyds sjukhus. Problemet är att det inte finns något bygglov och enligt detaljplanen får ingenting byggas där.

Stockholms läns landstings fastighetsförvaltare, Locum som står för ombyggnaden åt landstinget, erkänner sitt misstag och ska lämna in en bygglovsansökan i efterhand. Något som ännu inte har gjorts. Skulle ansökan avslås måste Locum återställa marken.

Både grannar och lokala politiker har reagerat på Locums förfarande och en anmälan om svartbygget kom in av en person boende i området. I början av byggandet ska grannar ha gjort Locum uppmärksamma på att det inte fick byggas på ängen men de fullföljde bygget ändå. En av grannarna är upprörd över att grönområdena försvinner och att Locum struntar i de boende i området.

”En jävla svågerpolitik”

– Samma regler ska gälla för alla, oavsett om man är privatperson eller landsting. Nu agerar landstinget som att de har en gräddfil då samma parti styr i kommunen. De bara kör på så får partikollegorna fixa resten och det är inte första gången de gör så här. En jävla svågerpolitik, säger grannen.

Tillfällig parkering

Parkeringsplatsen är en tillfällig byggnation under tiden ombyggnaden av sjukhuset pågår och ska främst användas av personal och parkering för byggarbetarnas fordon. Idag används besöksparkeringarna för detta ändamål och är ofta full. Den tillfälliga parkeringen på Sjukhusängen har asfalterats på grund av att den är belägen i närheten av helikopterplattan och lösa partiklar som grus och sten skulle kunna flyga iväg.

– Det här är det enda grönområdet i närheten och inte ska man behöva skaffa bil och åka till Rinkebyskogen eller Altorpskogen för att få lite avkoppling? Det är olyckligt när de som sitter i politiken struntar i regler. Vilka signaler sänder det till medborgarna? Eller hur skulle det se ut om andra stora företag byggde egna parkeringsplatser där de behagar, säger Viveca Ohlén som bor i området.

Saknar bygglov

Vivecka Ohlén har frågat Kommunstyrelsens ordförande, Olle Reichenberg om svartbygget och fått det bekräftat att parkeringen saknar bygglov.

– Locum har utan bygglov anlagt en parkeringsplats, ca 70 p-platser, i närheten av helikopterplattan. Enligt gällande detaljplan får parkering inte anläggas i parken och en kommuninvånare har anmält det hos oss. Kommunen har varit i kontakt med Locum i ärendet som erkänner att man har missat att kolla upp planbestämmelserna. De kommer att söka tidsbegränsat bygglov på ca 4-5 år i efterhand. Då får vi se om och hur vi kan lösa frågan, svarar Olle Reichenberg till Viveca Ohlén via e-post.

Måste följa regler

Även oppositionen tycker att Locums agerande är förkastligt.

– Att bygga utan bygglov är verkligen inget vi förespråkar. Man måste givetvis följa de regler som finns. Locum är ett så stort företag och de borde kunna regelverket kan jag tycka, säger Anette Jellve som är ordförande i Socialdemokraterna Danderyd.

– Det är verkligen illa om Locum bygger utan bygglov. Det är ett stort företag som har stora resurser och vet vilka regler som gäller. Jag utgår från att stadsbyggnadskontoret kommer att hantera överträdelsen så att det får samma konsekvenser för Locum, som det skulle fått för Danderydsbor, säger Siv Sahlström, oppositionsråd (C).

Mitt i har vid upprepade tillfällen försökt få kontakt med Locum och Stockholms läns landsting utan resultat.

 

Fakta

Utdrag ur planbeskrivningen

Detaljplanen uppdaterades i samband med ombyggnaden av sjukhuset (2014) och där går att läsa:

”Planändringen innehåller ett tillägg med en planbestämmelse om att grönytor inte får tas i anspråk för nya parkeringsplatser väster om sjukhusbyggnaderna.”

 

Källa: Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Danderyds Kommun