Danderyd får rätt i konflikt om modulhus

Under tiden den rättsliga processen har fortgått har familjer redan flyttat in.
Under tiden den rättsliga processen har fortgått har familjer redan flyttat in.
Överklagan av de omstridda modulhusen vid Danderyds gymnasium avslogs i förvaltningsrätten.

Modulhusen vid Danderyds gymnasium byggdes på prickad mark och byggbeslutet från kommunfullmäktige överklagades rättsligt. Martin Zetterstedt är en Danderydsbo som påkallade för kommunen att det inte fick byggas på platsen och var en av två som stod för en överklagan. Något som Mitt i skrev om tidigare i höstas.

I överklagan går att läsa att den politiska processen har gått till på ett odemokratiskt sätt med en bristfällig informationsspridning och har föregåtts av en mängd sakfel.

Det argumentet höll inte hela vägen och nu har en dom kommit från förvaltningsrätten som ger Danderyds kommun rätt.

Vi har genomskådat kommunens strategi

– Domen kom strax innan jul när folk har mycket att göra eller är på semester. Jag har inte hunnit läsa igenom domen eller fullföljt ärendet än. Vi får se vad händer och vad vi gör, säger Martin Zetterstedt.

Förvaltningsrättens beslut går att överklaga.

Kritik mot kommunen

Martin frågar sig varför ärenden av, som han beskriver det, jobbig karaktär läggs på tider när många har mycket annat att stå i. Som runt julhelgerna där flera är på semester eller med familjen.

– Ett till modulhuset ska byggas på andra sidan av vägen. Den informationen gick kommunen ut med på hemsidan precis innan jul och så har kommuninnevånarna kort tid på sig att lämna sina åsikter. Vi har genomskådat kommunens strategi nu, säger Martin Zetterstedt.