Danderyd nobbar medborgarförslag

Rolf Hansen (MP) vill öka dialogen med medborgarna mellan valen i Danderyd.
Rolf Hansen (MP) vill öka dialogen med medborgarna mellan valen i Danderyd.
194 av landets kommuner sagt ja till att införa medborgarförslag. I Danderyd säger de styrande politikerna nej.

– Det är väl vår roll att ta tillvara medborgarnas intressen, säger Rolf Hansen (MP).

Ett medborgarförslag är ett skriftligt förslag som en kommuninvånare kan lämna till en politiker i en fråga som rör kommunens ansvarsområden.

– Förslagen kan till exempel handla om buller- och trafikproblem, vägunderhåll, snöröjning och avfallshantering, säger Rolf Hansen, vice ordförande i miljöpartiet i Danderyd.

Av alla inkomna medborgarförslag i landet 2007 ledde 30 procent till att kommunernas politiska instanser sade ja till förslagen.

Hittills har 194 av landets 290 kommuner infört möjligheten för invånarna att lägga medborgarförslag.

– Alla har ju inte en egen politiker att vända sig till och många är inte intresserade av politik, men alla är intresserade av den miljö de lever i, säger Rolf Hansén.

För två år sedan lade miljöpartiet i Danderyd en motion som handlade om att de ville införa medborgarförslag i Danderyd. (M), (C) och (FP) sade nej till förslaget. En av dem som sa nej var Jonas Uebel (FP).

– Det handlade om representationen och att det är de folkvalda som har initiativet och rätt att väcka frågor. Att det står i kontrast till att vem som helst ska kunna väcka frågor, säger Jonas Uebel.

Rolf Hansen menar att argumentet är luddigt.

– Det är den vanligaste typen av motstånd, att medborgarförslag inte passar in i en representativ demokrati. Men det är väl vår roll att ta tillvara medborgarnas intressen.

I sin motion föreslog även miljöpartiet att Danderyd skulle införa e-petitioner, som är förslag som kommuninvånare kan lägga ut på hemsidan och som andra invånare kan stödja genom att signera det. När ett visst antal har signerat förslaget skickas det vidare till en nämnd.

Den politiska majoriteten har visat intresse för förslaget med e-petition, men det är oklart om det blir verklighet.