Ben vinklades fel under operation

DANDERYD En kvinna fick ena benet felställt vid en höftleds­operation på Danderyds sjukhus. Trots att en ny operation gjordes blev benet felvinklat 5–10 grader. Det har inneburit att foten är snedställd och att kvinnan kan snubbla på den.

Socialstyrelsen har granskat händelsen och bedömer att kvinnan förorsakats vårdskada. Enligt patientsäkerhetslagen måste nu vårdgivaren utreda händelsen för att förhindra att något liknande händer igen.