Danderyd en smart kommun

lampa
Danderyd på smickrande tio-i-topp listan i Sverige när det gäller antalet medlemmar i föreningen Mensa.
Danderyd kan vara en av Sveriges intelligentaste orter - om man ser till antalet medlemmar i Mensa.

Det är väl näst intill omöjligt att säga vilken ort som har flest intelligenta invånare men sett till antalet medlemmar i Mensa, ”Föreningen med högst IQ”,  finns Danderyd med på tio-i-topplistan bland Sveriges orter.

Föga förvånande har universitets- och storstäder flest antal medlemmar där Lund ligger på första plats med 0,16 %, tätt följt av Solna med 0,15 %  och grannkommunen Täby 0,13%. Andra som figurerar bland de lyckliga tio är Linköping, Stockholm, Lomma, Knivsta, Uppsala och Vellinge.

Vad gäller könsfördelningen i föreningen ser det nästan lika ojämnt ut som mellan storstad och glesbyggd där 75 % är män och 25 % kvinnor. Enligt Monika Orski, ordförande i Mensa, beror på att fler män söker sig till testerna än vad kvinnor gör.

– Bland de aktiva i föreningen är det dock en ganska jämn könsfördelning, då fler av kvinnorna än männen som går med i föreningen väljer att vara socialt aktiva i sitt medlemskap, säger hon.

Minimigränsen för att bli medlem i Mensa är ett IQ på 131. Genomsnittet för befolkningen ligger på omkring 100.