ANNONS

Danderyd slänger mer förpackningar i soporna

Danderydsborna slänger mer förpackningar bland hushållsavfallet.
Danderydsborna slänger mer förpackningar bland hushållsavfallet.
Danderydsborna slänger mer förpackningar och tidningar bland hushållsavfallet nu än de gjorde för fyra år sedan. Det visar SÖRAB:s plockanalys för 2016.
ANNONS

10 kilo. Så mycket mer förpackningar och tidningar per år och person slänger Danderydsborna nu jämfört med för fyra år sedan, enligt SÖRAB:s plockanalys av hushållsavfallet. 10 kilo som alltså egentligen skulle ha återvunnits.

– Det är väldigt oroande tycker jag. Vi har så bra resultat på andra fronter, så jag förstår inte varför vi inte kan löpa hela linan ut och slänga allt rätt, säger Bengt Sylvan (L), ordförande i tekniska nämnden.

Vill hitta fler platser

Han säger att man nu ska titta på vad som kan vara den bakomliggande orsaken till försämringen av förpackningsåtervinningen.

– Har vi för få ställen? Känner folk sig otrygga när de ska lämna sina sopor? Eller vad är problemet? Det måste vi titta närmare på. Sedan måste vi fortsätta utreda och försöka hitta fler platser för återvinning. Det ska vara enkelt och lättillgängligt, säger Bengt Sylvan.

Han tror att ett kommunalt ansvar för avfallshantering skulle underlätta. I dag ansvarar FTI för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar.

– Det pågår en utredning centralt, om att kommunerna ska få ta över ansvaret. Så vi ser fram emot resultatet där. Jag tror att det skulle underlätta om kommunen hade full kontroll. Det skulle göra det lättare att anpassa hanteringen efter de behov vi har, säger han.

Annica Dahlberg, kommunikationschef på FTI, har svårt att se vilka samordningsfördelar ett kommunalt ansvar skulle kunna ge.

– Det är viktigt att förpackningar inte blandas med hushållssoporna, och de måste därför köras separat. Så man kan inte tjäna mycket rent logistiskt. Fördelen skulle väl vara att kommunerna i så fall kanske skulle få starkare incitament att informera om återvinningen. FTI försöker göra det nu, tillsammans med kommunen. Men det är kommunens ansvar enligt lag, säger hon.

Hon är även förvånad över resultatet i plockanalysen, då det inte stämmer överens med den bild som FTI har.

ANNONS

– I Danderyd har vår insamling via återvinningsstationerna ökat kraftigt mellan år 2014 och 2015. Så det här tyder kanske mer på en ökad konsumtion i allmänhet. FTI och kommunen har ett gemensamt mål och det är att öka återvinningen, säger Annica Dahlberg.

Bättre på flera fronter

Allt är dock inte bara mörker i plockanalysen. Danderydsborna har bättrat sig på flera fronter sedan den förra analysen 2012. Mängden matavfall har halverats från 55 procent år 2012 till 27 procent år 2016. Vilket man tror att till stor del beror på den separata matavfallsinsamlingen som införts under 2015.

Kommuninvånarna har också varit duktiga på att inte slänga farligt avfall i hushållssoporna. I flerbostadshusens soppåsar fanns inget farligt avfall alls, och i villaägarnas fanns ytterst lite.

– Vi försöker pumpa ut information så gått det går. Men man kan alltid bli bättre. Vi ska faktiskt göra en informationskampanj angående återvinning av förpackningar och tidningar nu, säger Bengt Sylvan.

 

Fakta

Så gick plockanalysen till

  • Vid en plockanalys tas en liten del av det insamlade avfallet och sorteras manuellt i olika fraktioner. Det är ett verktyg för avfallsverksamheten i planerings- och uppföljningsarbetet.
  • För att genomföra plockanalysen samlades restavfall in från 450 villahushåll och från 23 flerbostadshus med 900 hushåll, där drygt hälften har möjlighet till matavfallssortering i anslutning till fastigheten.
  • Urvalet av adresser utgör ett representativt urval för kommunen och efterliknar i största möjliga mån det urval som gjordes i den senaste plockanalysen.
  • Plockanalysen skedde utan hushållens vetskap för att inte påverka resultatet.
Källa: Danderyds kommun
ANNONS