Danderyds befolkningsmängd ökar minst i länet

Danderyds kommun, Danderyd,
Enligt en färsk rapport från landstinget väntas Danderyds befolkning öka minst av alla kommuner i länet de kommande tio åren.

De kommande tio åren väntas befolkningsmängden i Danderyd öka med 745 personer, från förra årets 32 888 till 33 633 år 2027.

Det är en ökning med 2 procent – vilket är minst i hela Stockholms län. Att jämföra med Sundbyberg och Upplands-Bro där befolkningsmängd väntas öka mest i länet de kommande tio år – med över 30 procent. Prognoserna bygger på antaganden om hur barnafödandet, in- och utflyttning samt dödligheten förväntas utvecklas.

Statistiken kommer från en ny rapport som tillväxt- och regionplaneförvaltningen vid Stockholms landsting tagit fram.

Fler prognoser för Danderyd

Danderyd sticker ut på fler ställen i rapporten. Kommunen hade 2017 lägst andel invånare i arbetsför ålder (20–64 år) i länet: 52 procent. Det hänger samman med att Danderyd även hade högst försörjningskvot: 0,92 procent. Försörjningskvoten är ett mått som sätter befolkningen i icke arbetsför ålder i relation till befolkningen i arbetsför ålder.

Blickar vi i stället framåt väntas Danderyd år 2027 ha lägst andel invånare i länet i åldersgruppen 0–5 år – omkring 6 procent. Däremot väntas kommunen få näst störst andel barn och ungdomar i åldersgruppen 6–19 år, närmare 21 procent.

I jämförelse med resten länet väntas också andelen i äldre pensionsålder bli hög, över 8 procent.

Så ser det ut i länet

I hela länet väntas befolkningsmängden öka med 14,9 procent de kommande tio åren, vilket motsvarar 344 058 – från dagens 2 308 143 invånare till 2 652 201.

– Samtidigt som befolkningstillväxten mattas av något ser vi att årskullarna födda 1990–1992 snart kommer upp i de barnafödande åldrarna. Detta är uppgifter som är viktiga för Stockholms läns landsting och länets kommuner som underlag för planering och budgetering av exempelvis barn- och mödrahälsovård, förlossningar, skolor, vårdbehov för äldre samt för kollektivtrafik, säger Hanna Wiik, chef för tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Ur ett ännu större tidsperspektiv, fram till 2060, är prognosen för Stockholms län en befolkningsökning med en miljon.

För att läsa hela rapporten: klicka här.