Danderyds Broar är i gott skick

DANDERYD Kommunen har låtit göra en inspektion av broar i kommunen.

Statusen för broarna är god framkom det.

En underhållsplan för de kommande tio åren tas nu fram för broarnas räkning.