Danderyds usla ekonomi – nu ett fall för domstol

Hanna Bocander, budget, Danderyd, ekonomi,
Beslutet om ansvarsfrihet överklagas av kommuninvånare.
Danderyds ekonomi visar rött och läget är akut. Med det i bagaget beslutade fullmäktige om ansvarsfrihet.
Nu har en privatperson överklagat beslutet till förvaltningsdomstolen.

Danderyds kommunfullmäktige beviljade ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning i början av maj.

Det tycker Hans Iwan Bratt strider mot kommunallagen och har nu överklagat beslutet till förvaltningsdomstolen.

– Anledningen till att jag överklagar är dels att beslutet enligt min mening strider mot kommunallagen men också att agerandet tyder på att man inte tar revisorernas kritik på allvar, säger Hans Iwan Bratt.

Revisorerna riktade skarp kritik i årsredovisningen för 2018 och menar att kommunen inte lever inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. De skriver i sin rapport:

”Vi är starkt kritiska till kommunens stora negativa resultat. Vi bedömer att det är nödvändigt att kommunstyrelsen och nämnderna vidtar kraftfulla åtgärder för att efterleva mål och riktlinjer för en god ekonomisk hushållning.”

Sargat förtroende

Hans Iwan Bratt menar också att förtroendet för kommunen inte kan återupprättas om det inte klart och tydligt redovisas varför så mycket har gått fel samt vilka åtgärder som ska vidtas för att förhindra fortsatta misstag.

Det största problemet med hanteringen av ekonomin är att det är en effekt av dålig ordning och reda

Hans Iwan Bratt

– Det största problemet med hanteringen av ekonomin är att det är en effekt av dålig ordning och reda. Det är alltför mycket som inte fungerar. De många illa skötta byggprojekten är en annan effekt. Många politiker har slarvat, men det gäller uppenbarligen också flera ledande tjänstemän. Det behöver nytt folk på många poster och en ny kultur, säger han.

Bra att frågan utreds

Kommunstyrelsens ordförande, Hanna Bocander, arbetar dagligen med det ekonomiska läget och tycker att det är bra att frågan utreds ordentligt om någon tycker att det ligger några oegentligheter bakom beslutet.

– Vi ser allvarligt på revisorernas kritik och vi har själva lyft de här frågorna. Det är inget vi har försökt mörka, utan tvärtom försökt få upp i ljuset sedan i januari. Men vi har också följt revisorernas rekommendation – att bevilja ansvarsfrihet, säger hon.