Danderyds kommun förbereder för krissituation

telefon mobil
Se till att kunna ladda mobiltelefonen.
Vet du vad du ska göra vid en katastrofsituation? Om inte, kommer du under denna vecka att kunna lära dig mer. Under Krisberedskapsveckan 8-12 maj vill myndigheten för samhällsskydd och beredskap öka kunskapen om hur man förbereder sig för en kris.

Nu ska Danderydsborna förbereda sig för eventuella kriser. Den nya kampanjen Krisberedskapsveckan drivs av myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tillsammans med kommunen. MSB vill väcka tankar om den egna beredskapen och ansvaret för att klara vardagen om viktiga samhällsfunktioner plötsligt inte fungerar. Det kan handla om kriser som till exempel översvämningar, stormar eller terrorattentat.

– Den samlade bilden är att medborgare generellt har svårt att klara egen försörjning av mat, vatten, värme och kommunikation i upp till tre dygn om samhällets resurser är satta ur funktion. Vatten och möjlighet att till sig information är det viktigaste och även det lättaste att ordna. Att skaffa dunkar med vatten eller ha vattenflaskor i frysen är ett bra sätt att säkra vattenbehovet, säger Jonas Sundling som är tillförordnad säkerhetschef i Danderyds kommun.

Detta är första året krisberedskapsveckan genomförs. Den kommer att vara återkommande i en årlig kampanj. Planeringen för kampanjen påbörjades för två år sedan och har ingenting med någon speciell händelse eller hot att göra.

– Jag var inte här när planeringen startade för två år sedan men det är klart att det ligger bra i tiden nu efter händelsen på Drottninggatan, säger Jonas Sundling.

Till denna vecka har myndigheten för samhällsskydd och beredskap tagit fram fyra kortfilmer hur man kan förbereda sig för en kris.