Danderyds fritidsgårdar blir hbtq-certifierade

Tre mötesplatser för unga i Danderyd har fått hbtq-certifiering av RFSL. Enligt kommunen kommer det bidra till att verksamheterna blir tryggare och öppna för alla.

Hbtq-certifiering är en utbildning som RFSL erbjuder till olika verksamheter. Målet är att verksamheterna ska göra upp med sina egna fördomar och bli bättre på att inkludera alla som jobbar där eller söker sig dit.

I Danderyd är det Djursholms fritidsgård, Fribergagården och Träffpunkten som fått certifieringen.

”Att bli hbtq-certifierad är en kvalitetsstämpel. Det speglar att Danderyds Kommun ligger i framkant och tar inkludering på allvar” skriver kommunens fritidsgårdschef Jonas Jonsson i ett mejl till Mitt i.

En ceremoni kommer att hållas tisdagen 20 september på respektive verksamhet för att fira certifieringarna.

Hbtg-certifiering blir allt populärare, och många menar att det är ett bra sätt att jobba mot fördomar. Men det har även framförts kritik mot att processen skulle vara för dyr.