Danderyds kommun guidar till smart miljötänk

Danderyds kommun vill guida invånarna i smart miljötänk.
Danderyds kommun vill guida invånarna i smart miljötänk.
Återvinning och avfallshantering. Det är två av de ämnen som kommer att stå i fokus när kommunen anordnar ett miljöseminarium nästa vecka. Seminariet är en del i arbetet med kommunens reviderade miljöprogram.

Det var i somras som kommunfullmäktige beslutade om ett reviderat miljöprogram med tillhörande handlingsplan. Det reviderade miljöprogrammet har fem fokusområden: giftfri miljö, frisk luft, friskt vatten, biologisk mångfald samt god bebyggd miljö.

Som en del i kommunens miljöarbete anordnas nästa vecka ett seminarium på temat giftfri miljö. Fokus kommer den här gången att ligga på returpark och förebyggande avfallsarbete samt det som kallas cirkulär ekonomi, berättar kommunens avfallsplanerare Josefin Pucher.

– Cirkulär ekonomi handlar bland annat om att utveckla smartare materialflöden, skapa resurseffektiva affärsmodeller och om samverkan mellan människor, till exempel att man kan låna och dela saker istället för att äga, säger hon.

Seminariet kommer bland annat att gästas av avfallsbolaget Sörabs vd Johan Lausing, som ska guida åhörarna i avfallshantering och återbruk. Dessutom kommer Fatima Grönblad, journalist och en av författarna till boken ”Ägodela”, som handlar om just cirkulär ekonomi.

– Vi vill guida och utbilda invånarna att göra rätt val, säger Josefin Pucher.

Föredraget hålls i Mörby centrum måndagen den 17 oktober klockan 16.30-19.00.

I november anordnas ytterligare ett seminarium på temat miljö. Då kommer fokus att ligga på klimat och matsvinn.

Danderyds kommuns hela miljöprogram finns att läsa här.