Danderyds kristdemokrater får gehör för sin flyktingpolitik på länsnivå

Pärlan är Danderyds hittills enda flyktingboende.
Pärlan är Danderyds hittills enda flyktingboende.
KD i Danderyd föreslog tidigare i år att det bör inrättas särskilda flyktingboenden för kristna. Vid partistämman den 12 mars beslutade sig KD i Stockholms län att stödja förslaget.

Enligt Kristdemokraterna i Danderyd är situationen på asylboenden runt om i landet akut. Det eftersom kristna där utsätts för våld och trakasserier.

– Det är kristna som blir utsatta för överfall, det har framkommit av tidningsrubriker och olika reportage, sade KD:s ordförande i Danderyd Sten Dybeck till Mitt i då.

Har ni något statistiskt underlag för att det just är kristna som drabbas av våld och hot på asylboenden?

– Nej, inte mer än att vi läser tidningar och får rapporter från olika håll där det förekommer förföljelser mot kristna.

Nu har förslaget antagits av KD:s distrikt i Stockholms län.

Kristna asylsökande är en särskilt utsatt grupp som ofta lever med hot och våld på asylboenden, och därför vill vi verka för att inrätta särskilda boenden för dessa människor som flytt från krig och våld. Vi kommer att väga in denna aspekt i kommunala flyktingfrågor och det är viktigt att KD i Stockholms Län nu ställt sig bakom våra förslag, säger Sten Dybeck i ett pressmeddelande.