Danderyds modulhus byggs på prickad mark

Modulhusen vid Danderyds gymnasium står nästan klara.
Modulhusen vid Danderyds gymnasium står nästan klara.
Danderyds kommun bygger modulhus vid Danderyds gymnasium. Problemet är att de sätts upp på mark som inte får bebyggas enligt detaljplanen. Projektet är överklagat och har inte vunnit laga kraft.

Danderyds kommun bygger 48 lägenheter för nyanlända vid Danderyds gymnasium, så kallade modulhus. Platsen är enligt detaljplanen prickad mark och får inte bebyggas. Detta är något som bland annat Martin Zetterstedt boende i Danderyd har påkallat för kommunen.

– Jag har överklagat bygglovet och nu ligger ärendet i mark- och miljööverdomstolen men har ännu inte vunnit laga kraft. Kommunen verkar strunta i det men det finns många faktorer som pekar på att de kanske måste riva husen, säger Martin Zetterstedt.

Flera faktorer kan fälla bygglovet

Martin menar att förutom den prickade marken är även värden av buller från motorvägen och strålning från två transformatorstationer för höga.

Byggnadsnämndens ordförande, Isabella Hökmark, är medveten om att platsen för modulhusen inte är optimal men menar att kommunen har gjort vad de kan för att hitta en lösning.

”De får nöja sig med det här”

– Vi har dammsugit hela kommunen för att hitta platser som är minst olämpliga att sätta upp tillfälliga modulhus på. Vi ska heller inte sätta upp modulbostäder i Danderyds bästa områden utan de får nöja sig med det här, säger Isabella Hökmark.

Centern vill inte riskera skattemedel

Oppositionen anser att kommunen betalar ett högt pris om det blir så att mark- och miljödomstolens dom utfaller så de måste återställa marken.

– Om en privatperson tar risken att bygga innan bygglovet vunnit laga kraft är det en sak. Vi (kommunen) ska se till att vi själva sköter oss och verkligen inte riskera några skattepengar, säger Siv Sahlström (C) som är kommunstyrelsens 1:a vice ordförande.

Kommunens försäkringsansvar

I det senaste dokument som Martin Zetterstedt skickade till kommunens jurist skriver han ”För att kunna försäkra en bostadsbyggnad krävs det att man erhållit slutbevis och att bygglovet vunnit laga kraft.”

Detta slår chefen för fastighetsdelen på tekniska kontoret, Kristin Åberg-Nilsson, hål på.

– När vi får ett interimistiskt slutbesked kan vi försäkra våra byggnader oavsett om bygglovet vunnit laga kraft eller inte, säger hon.

Lagar som styr

Tekniska kontoret har gjort en riskavvägning och vägt placeringen av modulhusen mot bosättningslagen som gör att Danderyd måste ta emot nyanlända.

– Hade vi inte påbörjat byggandet hade vi inte uppfyllt den lagen.

Vad händer om överklagan går igenom och ni måste ta ner husen?

– Då får vi börja om och hitta en alternativ plats och söka bygglov där. Den platsen måste kommunfullmäktige besluta om.

Blir inte det till en större kostnad?

– Då kommer kostnaden att öka, ja.

Hur finansieras det i så fall?

Alla våra kostnader är finansierade av skattemedel, säger Kristin Åberg-Nilsson.

Inflyttningen sker i två etapper och den första startar i slutet av september. Sammanlagt ska 48 nyanlända flytta in i lägenheterna.