Danderyds okända gravfält

Många har kört förbi kohagarna längs Danderydsvägen, men få vet nog att det finns forntidsgravar där.

Gravfältet är ett av de intressantaste i Stockholm, anser arkeologen Rolf Rydén.

Gravfältet norr om Danderyds­vägen är upp till 2 500 år gammalt. Antagligen ligger bönder som dött under forntiden begravda här.

Fler borde besöka den urgamla gravplatsen, anser arkeologen Rolf Rydén. Under 35 år har han rest runt i hela Sverige och undersökt fornlämningar åt Riksantikvarieämbetet.

Under det senaste året har han guidat skolklasser kring Ekebygravfältet, som gravplatsen i Danderyd heter. Han har låtit eleverna testa att gräva ut konturer av tusenåriga gravar.

Rolf Rydén ser gravplatsen som en av Stockholms intressantaste.

– För att hitta ett så här fint område måste man åka långt utanför Stockholm, säger han.

Han tycker att Danderyds kommun borde göra mer för att framhäva platsen, till exempel uppdatera den skylt som står vid ingången till gravplatsen. Den innehåller inaktuell information, menar han.

På Ekebygravfältet finns många olika typer av gravplatser – bland annat högar och runda, rektangulära, tresidiga och treuddiga stensättningar.

De flesta av gravarna tillkom under yngre järnåldern, runt år 600, bedömer Rolf Rydén. Men några av dem är betydligt äldre. De gravarna har kvadratiska och rektangulära former, vilket var karakteristiskt för den äldre järnåldern som inleddes 500 år före Kristus.

1926 undersökte arkeologer en av gravarna på Ekebygravfältet. I den hittade de bland annat brända ben och keramik som de beräknade härstammade från 800-talet.

Det är föremål som dessa som oftast finns i forntidsgravar berättar Rolf Rydén.

– Många tror att vi hittar svärd, hjälmar och guldskatter hela tiden. Men oftast handlar det om benrester, spikar, nitar, kamfragment och knivfragment, säger han.

Han menar att gravplatser som den i Ekeby gör att nutidens människor kan lära sig hur deras förfäder levde.

– De gör att man kan tolka människors livssituation på forntiden, säger han.