ANNONS

Danderyds sjukhus måste spara – ordförande avgår

Ett oväntat stort antal patienter har sökt vård på Danderyds sjukhus under 2015. Trots det har Landstinget beslutat om ett sparkrav på 100 miljoner.
ANNONS

I ett öppet brev berättar Jan Nygren att han väljer att lämna sitt uppdrag som styrelseordförande på Danderyds sjukhus i protest.

Anledningen till avhoppet beror delvis på ett beslutat sparkrav för sjukhuset nästa år.

”Trots den väldiga patienttillströmningen ska verksamheten banta med ca 100 miljoner kr”, skriver han.

Sjukhusledningen har framfört kritik till Landstinget. Jan Nygren skriver att man argumenterat för att ett sparkrav är direkt felaktigt ur patientsäkerhetssynpunkt.

Under 2015 har antalet patienter som sökt sig till sjukhuset ökat kraftigt, vilket har lett till ökade kostnader. Trots det menar Landstinget att sjukhuset borde klara att sköta verksamheten med samma medel som under 2014 då ett färre antal patienter sökte vård.

ANNONS